English
SEEALLSERVICES

Sykepleiertjenester

SAR – Sykepleier

SAR sykepleier ivaretar akuttmedisinske behandling i SAR- helikopter, og er gjennom omfattende årlige treninger og akuttmedisinske sertifiseringer. SAR-sykepleier er en del av crewet i SAR-helikopteret og har samme beredskap dag og natt. I praksis er dette en konstant beredskap for utrykning med SAR-helikopter og rykker ut til oljerigger og beredskapsskip for å bistå i akuttmedisinsk behandlingen av syke og skadde.

Plattformsykepleier

Plattformsykepleier er spesialkvalifisert i henhold til eget treningsprogram for å ivareta den helsemessige beredskapen på virksomhetens innretning. Plattformsykepleier samarbeider med vaktlege i behandling og helsemessig oppfølging av pasienter. I tillegg har sykepleier andre oppgaver innen overvåking av HMS, samt andre tilleggsoppgaver.

Psykiatrisk sykepleier

Våre psykiatriske sykepleiere er lokalt bosatte på alle lokasjoner i Norge: Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Hammerfest og Kirkenes. Psykiatrisk sykepleier har i hovedoppgave å bistå våre oppdragsgivere dersom det oppstår større hendelser eller ulykker som krever evakuering og oppfølging i lokale Evakuert-og pårørendesenter. Sykepleier kan også være tilgjenglig for andre hendelser som krever reise.