English
SEEALLSERVICES

Legetjenester

Vaktlege

Våre vaktlegeteam er lokalt bosatte på alle lokasjoner i Norge: Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund, Hammerfest og Kirkenes. Den største andelen av vaktlegen er allmenmedisinsk kompetanse som har akuttmedisinsk videreutdanning og trening. I tillegg har vi vaktleger som er spesialister innen anestesi og akuttmedisin, ortopedi/skadekirurgi, kardiologi og dykkermedisin.

Vaktlegene går i døgnkontinuerlig beredskap (24/7-365) i henhold til egne vaktplaner. Legene er tilgjengelig for medisinsk faglig rådgivning og behandling for plattformsykepleiere. I tillegg er vaktlegene tilgjengelig for selskapenes beredskaps- og HMS organisasjon.

Vi har egne systemer for IKT, herunder telefoni og videobasert kommunikasjon.

Fagansvarlig lege

Fagansvarlig lege har i oppgave å sikre at virksomheten er i samsvar med gjeldende lover og regler innenfor det helsemessige beredskapsområdet og hos underleverandører til operatørselskapet. Legen har en overordnet rolle basert på tilsyn innenfor Helse og arbeidsmiljø (HAM). I Offshoresaker leverer legen uttalelse til Statsforvalteren i Rogaland, ved alle samtykkesøknader og oppstart av aktiviteter for oppdragsgiver.

Beredskapslege

OHS leverer 2.linje beredskapslege. Hovedoppgavene er å koordinere den helsefaglige logistikken ved større hendelser og ulykker. Legen møter i oppdragsgivers 2.linje beredskapssenter.

Bedriftslege

Bedriftslege er ansvarlig for bedriftshelsetjeneste og helsemessig beredskap på oppdragsgivers innretninger. Legen har hovedfokus på den operative bedriftshelsetjenesten, med forebygging og overvåkning innen Helse og arbeidsmiljø (HAM).