English
SEEALLSERVICES

Fagsamlinger

OHS arrangerer fagsamlinger for plattformsykepleiere, beredskapsansvarlige, HMS-ansvarlige og vaktleger. Hovedformålet er erfaringsutveksling basert på konkrete medisinske case og beredskapsmessige forhold.

Dette planlegges og utføres i samarbeid med våre oppdragsgivere som gir føringer på aktuelt innhold.


Vi gjennomfører målinger på våre fagsamlinger, og får gjennomsnittlig over 4,5 av 5 mulige poeng på tilbakemeldingene.