English
SEEALLSERVICES

Kriseberedskap

OHS har tilgjengelig personell for bistand i kriser som følge av ulykker eller andre hendelser. Et flertall av våre vaktleger som er tilgjenglig både ved lokale hendelser og hendelser andre steder i Norge eller utland. Videre omfatter dette alle psykiatriske sykepleiere samt en pool av psykiatere og psykologer. OHS kan også mobilisere SAR-sykepleiere og plattformsykepleiere som er tilgjengelig.