English
Våre tjenester

Våre tjenester

Døgnkontinuerlig beredskap for medisinsk behandling og oppfølging. Våre tjenester leveres via telefon, video og personlig oppmøte ved behov.

Våre helsetjenester leveres i tråd med Offshore Norge sine krav og retningslinjer, våre oppdragsgiveres prosedyrer og er i tråd med ytterligere krav i Offshore- og landbaserte lover og forskrifter.

OHS er sertifiser etter følgende ISO standarder:

NS-EN ISO    9001:2015

NS-EN ISO  45001:2018

NS-EN ISO  14001:2015

NS-ISO/IEC 27001:2017

I tillegg har vi Certificate of membership at Achilles Oil and Gas Europe og er registrert i Magnet JQS.