English

Det er flere som vil at du skal være trygg på jobb

Vi leverer offshore helsetjenester.

Våre tjenester
Det er flere som  vil at du skal være  trygg på jobb
Vi vil gi et stadig bedre helsetilbud

Vi vil gi et stadig bedre helsetilbud

Offshore Health Services AS har medarbeidere med lang erfaring fra leveranse av helsetjenester, som inkluderer vaktleger, sykepleiere og annen relatert helsefaglig kompetanse. Vi vil være en ledende leverandør og bidra til at nødvendig beredskap blir etablert og vedlikeholdt hos våre kunder.

Les om oss

Tjenester

Døgnkontinuerlig beredskap for medisinsk behandling og oppfølging. Våre tjenester leveres via telefon, video og personlig oppmøte ved behov.

Våre tjenester
Tjenester
40
Tilgjengelige leger
27
Antall sykepleiere
7
Strategisk plasserte lokasjoner
Vi tilbyr også helsetjenester for oppdretts- og fiskenæringen

Vi tilbyr også helsetjenester for oppdretts- og fiskenæringen

Les mer